J o e   B l o g

Johannesburg Events Weblog

What: Participant CS: Return to Fantasia

When:

Participant CS: Return to Fantasia

Description

Capital Singers is in Meimaand terug met fantasie soos nog nooit van tevore!    \nMet Capital Singers se nuutste opkomende projek RETURN TO FANTASIA, kry jy die geleentheid om hoedervleisoomblikke te beleef wanneer meer as 500 Capital Singers Universiteitsoord se dak gaan lig met bekende koorwerke van animasie rolprente.   \nDie fokus is 100% op die belewenis van die koorsanger en ons uitgesoekte repertorium word gekomplimenteer met top musici wat die lewe van Fantasia vasvang! \nDirigente: Christo Burger & Michael Barrett \nProduksie: 16 - 19 Mei 2024\nPlek: Universiteitsoord, Pretoria\nInskrywings sluit: 1 Maart 2024 of wanneer die maksimum kapasiteit bereik is per stemgroep. \n\nCapital Singers is celebrating fantasy like never before\nCapital Singers RETURN TO FANTASIA will bring you the opportunity to experience heartfelt goosebump moments as more than 500 Capital Singers will raise the roof with choral music from animation films. \nThe focus is 100% on the singers' experience and our curated repertoire will be complimented with top musicians.\nConductors: Christo Burger & Michael Barrett \nProduction: 16 - 19 May 2024\nVenue: Universiteitsoord, Pretoria \nEnrolments end: 1 March 2024 or when the maximum capacity is reached per voice group. 

Who:

Where:

Duxbury avenue , Pretoria , GP , 0083

How much: